Skip to main content

Texelgezinnen zet alles in het werk om het welzijn en welbevinden van de Texelse jeugd te verbeteren

Veel kwetsbare gezinnen die om allerlei redenen veel stress ervaren, hebben veel problemen tegelijk. Deze gezinnen, met vaak een schraal sociaal netwerk, hebben vooral behoefte aan nieuwe, gezonde vriendschappen en ze willen zelf de regie over hun leven houden. Door als vrijwilligers tijdelijk naast ouders en jongeren te gaan staan, kunnen wij hun netwerk vergroten en ze weer bewust maken van hun eigen kracht.

Welke gezinnen komen in aanmerking bij de dienstverlening van Texelgezinnen?

  • Gezinnen die dermate overbelast zijn, dat de kinderen hieronder lijden.
  • Gezinnen met uiteenlopende problemen zoals armoede, mantelzorg, verstandelijke beperking ouders, psychiatrische problemen en/of gedragsproblemen kind(eren). Deze problemen moeten niet te zwaar zijn voor een vrijwillig steungezin.
  • Gezinnen zonder netwerk of met een netwerk dat geen steun kan bieden.
  • Gezinnen die gemotiveerd (Texelgezinnen is vrijwillig) en in staat zijn om met een ander gezin afspraken te maken en zich daaraan te houden.
  • Gezinnen met kinderen tussen de 0 en 23 jaar.
  • Het opsporen van vraaggezinnen vindt plaats via scholen, kinderopvang, huisartsen, sociaal team,  hulpverlening, etc. Professionals uit deze organisaties kunnen overbelaste gezinnen verwijzen naar Texelgezinnen.
  • De secundaire doelgroep bestaat uit gezinnen die formele hulp nodig hebben, maar daarvoor op een wachtlijst staan of waar de hulpverlening afgebouwd wordt. Of het betreft gezinnen waar de hulpverlening al wel 'in huis' is, maar die extra meedenken en steun van een vrijwilliger kunnen gebruiken. Samenwerking dus tussen formele hulp en Texelgezinnen.

Positieve Gezondheid speelt een belangrijke rol bij de werkwijze van Texelgezinnen
Vanaf 1 juli 2022 bieden we de vraaggezinnen (en ook de steungezinnen) de vragenlijst Positieve Gezondheid aan, omdat het de bewustwording stimuleert. Hierdoor krijgt elk onderdeel een cijfer en bepaalt de persoon zelf wat nu de aandacht verdient: 

Lichaamsfuncties – Ik voel me gezond en fit
Mentaal welbevinden – Ik voel me vrolijk
Zingeving – Ik heb vertrouwen in mijn eigen toekomst
Kwaliteit van leven – Ik geniet van mijn leven
Meedoen – Ik heb goed contact met andere mensen
Dagelijks leven – Ik kan goed voor mezelf zorgen

De werkzaamheden van de vrijwilliger
Vrijwilligers denken en doen mee in de leefwereld van het gezin. In urgente en dagelijkse zaken. Ook buiten kantooruren. Denk aan: helpen met opvoedvragen en -problemen, mee gaan naar instanties of zorgafspraken, vergroten van sociaal netwerk, samen dingen doen met de ouders en kinderen, beter Nederland(s) begrijpen, hulp met integreren en het bieden van psychische steun, gezelligheid, luisterend oor en humor.

De samenwerking van Texelgezinnen
Texelgezinnen werkt samen met alle instanties op Texel uit het sociale domein, in het bijzonder Stichting Texels Welzijn, Young 4 Ever, GGD, schoolmaatschappelijk werk, het onderwijs, BSO/peuterspeelzalen, bibliotheek, RCO de Hoofdzaak, de Skuul, het sociaal team en met de vrijwilligers organisaties buurtgezinnen en Samen Oplopen.

Kom in contact met Texelgezinnen via Cintha Stiekema 06-30328467 of Bianca Polderman 06-87516581 / www.texelgezinnen.nl 

Blijf op de hoogte. Doe mee. Zeg het voort!

Ja, ik meld me aan voor de nieuwsflits van Kern Gezond Texel. Met informatie over onder andere het programma Gezond Texel 2030, artikelen en bijeenkomsten over Positieve Gezondheid, bewonersinitiatieven en nog veel meer!

Coöperatie Kern Gezond Texel
Weverstraat 95
1791 AC Den Burg
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Socials